Επιχρίσματα (σοφάς) σημασία στρώσεων

 

Επιχρίσματα (σοφάς) σημασία στρώσεων

Α’ ΣΤΡΩΣΗ :εξασφαλίζει την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων στο τοίχο και την στεγανωτική ικανότητα του υποστρώματος, παρέχοντας ομοιόμορφη απορροφητικότητα και κάλυψη των ρωγμών που τυχόν υφίστανται στο υπόβαθρο. Μεμονωμένες περιοχές που χρειάζονται γέμισμα με σοβά και επιπέδωση πληρώνονται με το υλικό της α΄ στρώσης. Λείες επιφάνειες αυξάνουν την προσφυτικότητα τους με το ‘πεταχτό’.

Β΄ ΣΤΡΩΣΗ(στρώσεις εξομάλυνσης) : εξομαλύνει το υπόβαθρο και γεμίζει και ευθυγραμίζει τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος. Μπορεί να χρειαστούν επάλληλες στρώσεις για να επιτευχθεί η επιθυμητή επιπέδωση πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί το επίχρισμα.

Γ΄ ΣΤΡΩΣΗ(επίχρισμα): έχει ουσιαστικό ρόλο την μορφοποίηση της τελικής επιφάνειας στο σχήμα και το χρώμα που επιθυμούμε. Στους αδιάβροχους σοβάδες λειτουργεί και ως υδατοπροστατευτικό φράγμα ως προς την εισχώρηση υγρασίας στον υπόλοιπο σοβά και την τοιχοποιία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να ΄΄τραβήξει΄΄ επαρκώς πριν τη εφαρμογή της επόμενης ώστε να καλύψει τις μικρορηγματώσεις και την συρρίκνωση της προηγούμενης στρώσης

• Η κάθε στρώση σοβά πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στην προηγούμενη με ελαφρά πίεση του μέσου επίστρωσης με σκοπό την σωστή εφαρμογή και την αποφυγή παγίδευσης φυσαλίδων αέρα μεταξύ των επάλληλων στρώσεων

• Τα επιμέρους στρώματα σοβά πρέπει να εξομαλύνονται πριν την επόμενη στρώση

• Τα επιμέρους στρώματα σοβά ΔΕΝ πρέπει να είναι λεπτότερα από 5mm και παχύτερα από το τριπλάσιο της μέσης διαμέτρου των αδρανών του μίγματος ( για κοκομετρία αδρανών 0 – 5 mm το συνιστώμενο πάχος εφαρμογής είναι μέχρι 1,5 cm). Γενικά οι στρώσεις του σοβά πρέπει να έχουν ομοιόμορφο πάχος ώστε να υπάρχει ταυτόχρονη ωρίμανση του μίγματος.

• Για περιπτώσεις γραμμωτού το πάχος του επιχρίσματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,3~0,4 cm για ψηφίδα Νο 3 και αυξάνεται ή μειώνεται κλιμακωτά ανάλογα με το μέγεθος των ψηφίδων που επιλέγουμε

• Γενικά τα επιχρίσματα πρέπει να μην είναι ισχυρότερα από τα υποστρώματα τους. Σε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται με τη βοήθεια μεταλλικού οπλισμού ή υαλοπλέγματος ώστε να αποφευχθούν μικρορηγματώσεις και αποκολλήσεις